امروز: شنبه 26 خرداد ماه 1403 - Saturday 15 June 2024

مناقصه خرید 1000 دستگاه کامپیوتر استاندارد (General)

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 326-613

محدوده انجام پروژه: استان تهران

گروه هدف: فن آوری اطلاعات، کامپیوتر، ماشین های اداری و بانکی، نرم افزار و خدمات شبکه

زیر گروه: خرید و پشتیبانی کامپیوتر، سخت افزار و ماشین های اداری

مهلت دریافت اسناد: 1399/04/23

تاریخ اعتبار پیشنهاد: اعلام نشده

تاریخ بازگشایی پاکت: اعلام نشده

مبلغ برآورد مالی: مشخص نشده

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.