امروز: يكشنبه 22 تير ماه 1399 - Sunday 12 July 2020

مناقصه زیرسازی و بازگشایی راه روستایی ماشاری

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 88-585

محدوده انجام پروژه: استان هرمزگان

گروه هدف: راهسازی و شهرسازی، آسفالت، احداث پل و تونل

زیر گروه: پیمانکاری راهسازی و شهرسازی، خیابان سازی و آسفالت

مهلت دریافت اسناد: 1399/04/11

تاریخ اعتبار پیشنهاد: اعلام نشده

تاریخ بازگشایی پاکت: 1399/04/24

مبلغ برآورد مالی: 8,125,188,117 ریال

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.