امروز: يكشنبه 4 آبان ماه 1399 - Sunday 25 October 2020

مناقصه واگذاری عمليات احداث خطوط ارتباطی پست ۴۰۰ كيلوولت غايتی و پست ۶۳ كيلوولت سلطانيه

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 252-12

محدوده انجام پروژه: استان زنجان

گروه هدف: برق و نیرو، انتقال و توزیع، پست برق، نیروگاه، انرژی های نو و تجدید پذیر

زیر گروه: تابلو برق، ترانسفورماتور و پست های برق

مهلت دریافت اسناد: 1398/12/20

تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1399/07/24

تاریخ بازگشایی پاکت: 1399/01/25

مبلغ برآورد مالی: 2,462,000,000 ریال

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.