امروز: سه شنبه 8 فروردين ماه 1402 - Tuesday 28 March 2023

مناقصه تامین قطعات STEEL WORKS FILTERS

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 88-481

محدوده انجام پروژه: استان هرمزگان

گروه هدف: تجهیزات، ابزارآلات و یراق آلات صنعتی

زیر گروه: ابزار، یراق، تجهیزات و قطعات صنعتی

مهلت دریافت اسناد: 1399/04/01

تاریخ اعتبار پیشنهاد: اعلام نشده

تاریخ بازگشایی پاکت: اعلام نشده

مبلغ برآورد مالی: مشخص نشده

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.