امروز: دوشنبه 8 خرداد ماه 1402 - Monday 29 May 2023

مناقصه خرید انواع قطعات مربوط به سیستم تهویه قطارهای DC

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 326-621

محدوده انجام پروژه: استان تهران

گروه هدف: تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، برودتی و حرارتی

زیر گروه: سیستم های سرمایشی، تهویه، سردخانه، هواساز و کولر

مهلت دریافت اسناد: 1399/04/21

تاریخ اعتبار پیشنهاد: اعلام نشده

تاریخ بازگشایی پاکت: اعلام نشده

مبلغ برآورد مالی: مشخص نشده

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.