امروز: سه شنبه 8 فروردين ماه 1402 - Tuesday 28 March 2023

مناقصه خرید GAS COMPRESSOR SIEMENS

اطلاعات عمومی آگهی

شماره پرونده: 326-311

محدوده انجام پروژه: استان تهران

گروه هدف: تجهیزات، ابزارآلات و یراق آلات صنعتی

زیر گروه: کمپرسور و متعلقات

مهلت دریافت اسناد: 1399/03/10

تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1399/06/24

تاریخ بازگشایی پاکت: اعلام نشده

مبلغ برآورد مالی: مشخص نشده

اطلاعات حفاظت شده پرونده

مناقصه گذار: عدم نمایش

واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

مبلغ تضمین مالی: عدم نمایش

تصویر آگهی: عدم نمایش

دریافت فایل اسناد: عدم نمایش

آدرس تحویل اسناد: عدم نمایش

تلفن تماس با واحد مناقصه گذار: عدم نمایش

برای دریافت اطلاعات حفاظت شده از بخش ثبت نام در فراخوان ها اقدام نمایید.